Concierge BG City Service / Belgrade City EventFormirani smo u septembru 2020.godine kao zasebna beogradska kancelarija matične agencije Concierge BG City Service, koja se od svog osnivanja 2008.godine, u sektorima Event produkcije i VIP Concierge usluga, već razgranala širom Evrope i Bliskog istoka.


Bavimo se isključivo produkcijom autorskih projekata, u okviru kojih organizujemo kongrese, sajmove, festivale, kao i slične događaje, na teritorijama Srbije i Crne Gore.